Så vet du att välgörenhetsorganisationen är seriös

Vill du skänka pengar till behövande människor och välgörande ändamål men vet inte vilka aktörer på marknaden som är seriösa? Innan du bestämmer dig för att öppna plånboken finns det några riktlinjer du kan gå efter för att säkerställa att pengarna verkligen hamnar där de ska. En viktig aspekt är huruvida organisationen har ett så kallat 90-konto. Cirka 380 organisationer i Sverige har tilldelats ett sådant, som innebär att de blivit granskade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De kräver bland annat att organisationen har sitt säte i Sverige, att ändamålet måste gå att kontrollera och att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.

Karlstadsstudent stöttar barn och unga

Det är mycket att tänka på när man som Student driver välgörenhetsorganisation för att stötta förskolor i Sydafrika. Det har Sofia Johansson från Karlstad fått erfara. Men under bara ett år har hon lyckats bygga upp Contribution to Oppertunities, en organisation som stöttar lokala initiativ för barn och ungdomar i Kapstaden. CTO ger inte ut några handouts, utan stöttar lokala individer som har en drivkraft och passion för förändring för att de ska kunna ge hjälp där den mest behövs. CTO hjälper bland annat till med budget och bokföring, att söka de statliga stöd som man har rätt till samt att strukturera verksamheten.

Hjälp till självhjälp centralt

Precis som Sofias projekt i Sydafrika, arbetar många av välgörenhetsorganisationerna med hjälp till självhjälp. Det är ofta nyckeln till en effektiv och framgångsrik fattigdomsbekämpning. Utförs hjälpen på fel sätt kan insatserna till och med bli kontraproduktiva, anser Charlotte Boman som är generalsekreterare för välgörenhetsorganisationen Hand in Hand. Handouts och allmosor bidrar bara för stunden och inte på lång sikt. Istället bör man inrikta sina insatser på att främja egen ekonomisk aktivitet och initiativ, menar hon. En av de insatser Hand in Hand jobbar med är att lära kvinnor läsa och starta egna företag. Att skapa förutsättningar för en egen försörjning är alltid grunden till förändring och utveckling.

originmag