Min stora dag


Min stora dag är en välgörenhetsorganisation som sedan lansering år 2000 har jobbat med att uppfylla barn och ungdomars drömmar. Till skillnad från många andra välgörenhetsorganisationer inriktar sig på specifika områden i form av sjukdomar eller regioner, riktar sig Min stora dag till alla barn och ungdomar i Sverige, oavsett diagnos. Den rikstäckande organisationens arbete cirkulerar inte kring opinionsbildning eller forskningsarbeten utan snarare om att förgylla och förenkla den tuffa vardag som kan utsätta sjuka barn och ungdomar. Verksamheten mottar ingen form av statligt finansierade bidrag utan byggs helt och hållet på donationer från företag och privatpersoner samt stiftelser. I och med detta består organisationens administrativa utgifter enbart till 7 % av den generella omsättningen. Resten av pengarna används till just välgörenhetsarbetet.

Det var på initiativ av Martine Rinman, Christina Piehl och ett tiotal volontärer som organisationen började ta form under 2000. I augusti under samma år kom Anders, 16 år, från Norrland att bli det första barnet vars dröm förverkligades av Min stora dag. Han fick en alldeles egen laptop, internetuppkoppling samt en skrivare för att kunna hålla kontakten med sina vänner. Samma år anordna även Min stora dag biljetter till en Britney Spears-konsert i globen till tre tjejer och Sebastian fick sin alldeles första cykel.

Sedan snart 17 år tillbaka har Min stora dag fortsatt att förverkliga sjuka barns drömmar, tack vare donationer och bidrag. Under 2015 såg Min stora dag till att 90 barn fick åka på läger, 2 168 barn fick ingå i gruppaktiviteter, 453 barn har fått aktivitetspaket, 6 791 barn har fått biobiljetter och prenumerationer samt att 295 barn fick sina stora dagar och drömmar förverkligade. De stora dagarna, eller önskedagar som de även kallas, innebär att organisationen anordnar en dag som är individuellt utformad av önskemål från ett barn. Det exempelvis handla om att få träffa en idol, besöka ett nöjesfält, laga sushi eller besöka en motorverkstad för att lära sig om dieseltrim. Organisationen strävar efter en ständig utökning för att nå allt högre siffror på antalet barn vars vardag underlättas.

originmag