Kända välgörenhetsorganisationer

Att ge till välgörenhet är en tradition med långa anor, men det har antagligen aldrig funnits så många olika välgörenhetsorganisationer att ge till som det gör nu. En följd av detta är att välgörenhetsorganisationer – både i Sverige och utomlands – har blivit alltmer nischade. Nu förväntas de syssla med mycket specifika projekt där nyttan är uppenbar, för att överhuvudtaget ha en chans att få donationer och bidrag. Därför är också de flesta välgörenhetsorganisationer små, och drivs av eldsjälar som ofta arbetar frivilligt. Men det finns också ett par stora och kända välgörenhetsorganisationer i Sverige.

Stora svenska organisationer

Schweiz_Genf_IRK-MuseumSett till insamlade medel är den största välgörenhetsorganisationen i Sverige Unicef. År 2015 samlade de in lite mer än 670 miljoner kronor till sitt arbete för barns rättigheter runt om i världen. I och för sig kan man hävda att Unicef inte är helt och fullt en välgörenhetsorganisation, utan snarare en ideell dotterförening till FN. De som samlade in näst mest pengar 2015 var Cancerfonden, och de kan sägas vara fullt ut självständiga. Cancerfonden stödjer forskning om cancersjukdomar, med den övergripande målsättningen att hitta verksamma behandlingsmetoder. Sedan starten 1951 har organisationen delat ut över 9 miljarder kronor utdelade till svensk cancerforskning. Så lyckades Cancerfonden också samla ihop 607 miljoner kronor under 2015. Liksom många mindre organisationer får Cancerfonden en stor del av sina medel från olika evenemang som organiseras runt om i landet. Bland annat har det blivit populärt att arrangera löptävlingar för att samla in pengar, och ibland pågår välgörenhetslopp under fyra dygn eller mer.

De internationella jättarna

Många av de stora välgörenhetsorganisationerna hör också till större internationella nätverk. Läkare utan gränser är ett exempel, där den svenska organisationen är en underavdelning till den större, världsomspännande organisationen med säte i Paris. Röda Korset och Rädda Barnen är två andra välgörenhetsorganisationer med avdelningar i flera olika länder. Röda Korset kan faktiskt sägas vara världens mest berömda välgörenhetsorganisation. Den är i varje fall en av de äldsta välgörenhetsorganisationerna. Röda Korset-grupper har varit närvarande vid snart sagt varenda väpnad konflikt de senaste 150 åren, och dess grundare var den första mottagaren av Nobels fredspris. Nu för tiden utgörs lejonparten av det Internationella Röda Korsets budget av statsbidrag, men under 2015 samlade det Svenska Röda Korset ändå in nästan 400 miljoner kronor från allmänheten. Det säger kanske något om den enorma storleken på några av världens mest kända välgörenhetsorganisationer – och det säger kanske också något om hur beredda svenskarna är att donera pengar till välgörande ändamål.

originmag