Kan man starta en egen välgörenhetsorganisation?

Vi svenskar är ett givmilt folk och skänker gärna pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Men kan vi vara säkra på att våra pengar går dit vi önskar? Med tanke på att vi skänker hundratals kronor per person och år är det viktigt att varje krona gör nytta. Välgörenhetsorganisationers egna utvärderingar kan inte svara på om så är fallet. Det som kanske upprör givare mest är när alltför stor del av de insamlade pengarna går till administrativa kostnader och inte ens når fram till människor i behov av hjälp. Att enkelt kunna inhämta bakgrundsinformation och fakta om en viss organisation hjälper oss att välja rätt.

Bör välgörenhetsorganisationerna utvärdera sina egna insatser?

För en välgörenhetsorganisation är det livsviktigt att kunna visa att deras arbete ger frukt. Det kan vara svårt för vanliga människor att avgöra om projekten faktiskt ger den hjälp och det stöd som avses, och nu visar det sig att även Välgörenhetsorganisationer är osäkra på om deras projekt hjälper. När fyra forskare vid Karolinska Institutet bad svenska välgörenhetsorganisationer att utvärdera sina hälsoprojekt i låglöneländer var det bara drygt hälften – elva organisationer av tjugo – som svarade, och utvärderingarna vilade många gånger på en skakig och osäker grund. Majoriteten av de organisationer som svarade hade exempelvis vare sig kontrollgrupper för att kunna jämföra hur projektet påverkat deltagarna eller utfört en inledande mätning för att se om resultatet ändrats efter deltagande i projektet.

Utvärderingarna tar mycket resurser

Det är viktigt att komma ihåg att dessa utvärderingar tar både tid och ekonomiska resurser från organisationerna, vilket är en viktig aspekt i sammanhanget eftersom det är just administrativa omkostnader som givare vill undvika. Nyttan av utvärderingarna måste vägas emot kostnaderna de tar i anspråk och vad de pengarna annars kunde ha gått till. Å andra sidan är det meningslöst att pumpa in pengar i projekt utan att veta om de faktiskt hjälper människorna i det. De hälsoprojekt som undersökts är tänkta att ge långsiktiga resultat och göra avsevärd skillnad för människor. Välgörenhet ska, som ordet antyder, göra gott – därför bör pålitliga utvärderingar vara en viktig del i alla välgörenhetsorganisationers arbete.

originmag