Att vara en Världsförälder

Att vara Världsförälder innebär att man varje månad bidrar med pengar till organisationen UNICEF. UNICEF är FN:s barnfond, men är ett fristående organ och är därför beroende av bidrag från allmänheten för att bedriva sin verksamhet. Som Världsförälder ger du ett bidrag till just den verksamheten. Pengar samlas också in via olika välgörenhetsgalor, som den tv-sända Humorgalan, där man också kan anmäla sig som Världsförälder. UNICEF använder sig inte av ett faddersystem, där du som givare ger pengar till ett specifikt barn, utan som Världsförälder går dina pengar till UNICEF:s arbete för alla barn.

Vad gör då UNICEF för att arbeta för barn? En viktig del i deras arbete är att se till att barn överlever sina första år i världen. De delar ut vaccin och ger vård till de barn som behöver, de ser till att barnen har tillgång till rent vatten, vätskeersättning och näringstillskott och skyddar dem mot faror som myggor genom myggnät, och de minimerar riskerna som uppstår genom dålig hygien, till exempel genom att se till att det finns toaletter som barnen kan använda.

Men barn är inte bara utsatta under sina första levnadsår. UNICEF bidrar också med hjälp till barn som befinner sig i krigs- eller katastrofområden. Drabbade barn får alla förnödenheter som mat, vatten, medicin och någonstans att ta vägen. Som FN-organ spelar UNICEF dessutom en viktig roll i samordningen av de olika bistånden, och leder ofta insatserna.Att vara en världsförälder 2

UNICEF arbetar också med att förebygga och stoppa spridningen av HIV och aids, en sjukdom som i Afrika har gjort miljontals barn föräldralösa. Arbetet mot aids innefattar både att förhindra spridningen av sjukdomen och att hjälpa de som redan drabbats.

Barn behöver dock mer än att bara överleva, de ska få leva också. Ett sätt som UNICEF jobbar mot detta är att kämpa för att fler barn ska få tillgång till utbildning, framförallt flickor som i många länder varit diskriminerade under lång tid. UNICEF kämpar också mot övergrepp på och exploatering av barn, och erbjuder rehabilitering och utbildning till de som drabbats.

Förutom dessa direkta insatser på plats arbetar UNICEF också på en högre, politisk nivå för att uppnå sina mål. I Sverige kämpar UNICEF till exempel för att barnkonventionen ska bli lag, vilket den inte är idag. De jobbar också med asylsökande barns rättigheter.

Om du blir Världsförälder bidrar du till allt detta. Du blir inte bara fadder till ett barn, utan förälder till världens alla barn.

originmag