Att ha ett fadderbarn

Att ge pengar till välgörenhet är alltid berömvärt och välbehövt för de som får åtnjuta bidraget. Men ibland kan det kanske kännas som att pengarna bara försvinner utan att man vet vart, och utan att veta om pengarna verkligen har hamnat där de behövs. Ett sätt att försäkra sig om att ens pengar kommer till en behövande, och samtidigt få en personligare relation till de man hjälper, är att bli fadder.

En fadder är traditionellt någon som när ett barn döps åtar sig ansvaret för att vägleda barnet i den kristna tron. Numera används ordet mest för att beskriva någon som åtagit sig ansvaret för ett barn i tredje världen genom att regelbundet skicka pengar till barnet eller de som tar hand om barnet, och hålla kontakten genom att brevväxla. Ett fadderskap sker ofta genom en större välgörenhetsorganisation.

En av de organisationer som erbjuder möjligheten att bli fadder är SOS Barnbyar. Deras kärnverksamhet går ut på att anordna så kallade barnbyar för föräldralösa barn i utsatta lägen, som då får någonstans att bo, mat, vatten och omtanke. Blir man fadder hos dem kan man välja att stödja ett enskilt barn eller en hel by, och får regelbundet uppdateringar om hur det går för byn och barnen som bor där. De flesta organisationer skickar regelbundet någon form av rapport om deras arbete till faddern.Fadderbarn 1

I början av 2010 fick många faddrar kanske en chock då en jordbävning i Haitis huvudstad Port-au-Prince gjorde att SOS Barnbyar förlorade kontakten med två av sina byar som ligger bara en och en halv mil utanför staden. SOS Barnbyar meddelade att de skulle ta sig ut till byarna så fort som möjligt och att faddrarna skulle underrättas när de visste vad som hänt barnen. SOS Barnbyars insats i Haiti höll fortfarande på tre år senare, och fortsätter än idag.

Andra organisationer där du kan bli fadder är Plan Sverige, ActionAid och Barnfonden. Du kan också bli fadder åt något annat än barn. Om du vurmar för djurens rätt kan du till exempel bli fadder åt en utrotningshotad djurart hos WWF. Några exempel på de olika fadderskapen är tigerfadder, isbjörnsfadder, pandafadder, östersjöfadder och djungelfadder.

Oavsett på vilket sätt eller åt vem du blir fadder, kommer du att bidra till ett bättre liv och bättre framtidsutsikter för någon som annars kanske inte skulle ha fått någon chans.

originmag