Att anordna en välgörenhetsgala

Alla som någon gång varit en gäst på eller kommit i kontakt med en välgörenhetsgala vet att det är ett effektivt sätt att samla in pengar till en specifik välgörenhetsorganisation, ett drabbat katastrofområde eller en utsatt grupp människor. Det kan dock te sig som ett överväldigande projekt att ta sig an att själv anordna en välgörenhetsgala eller -konsert. Men det behöver det inte vara.

My Enbom, Sara Högsten och Matilda Back är tre personer som har antagit utmaningen att anordna en välgörenhetsgala och lyckats, och de gjorde det som sitt projektarbete under sista året på gymnasiet. Galan arrangerades på Grand i Uppsala, och tjejerna hade valt BRIS som förmånstagare. Det betydde att alla intäkter från kvällen utöver hyran för lokalen gick till BRIS. Evenemanget var lyckat, men man ska inte sticka under stol med att det krävdes mycket arbete. Framförallt fick de arbeta hårt med att skaffa sponsorer till galan, vilket de gjorde genom att fråga runt i lokala butiker och affärer.

Även i Landskrona har ett liknande projekt genomförts, också det under sista året på gymnasiet, av bland andra Matilda Arvidsson. De valde istället att pengarna skulle gå till organisationen Individuell Människohjälp, som också bidrog med hjälp vid förberedelserna inför galan.Att anordna en välgörenhetsgala 1

En viktig faktor när du planerar din gala är finansieringen. Som nämnt ovan kan det vara svårt att hitta sponsorer för evenemanget, men det kan vara värt det om du vill att så mycket av intäkterna som möjligt ska gå till förmånstagaren. Sponsringen behöver inte ske i form av pengar. En studentkår eller förening kan till exempel låna ut sin lokal som sponsring. Butiker kan sponsra med varor eller presentkort som vinster till ett lotteri. En städfirma kan sponsra med städhjälp efter galan. Möjligheterna är oändliga och ni kan låta utformningen av er gala styra vilken form av sponsring ni söker. Om pengarna exempelvis ska gå till en organisation som skänker kläder kanske ni kan söka sponsring för klädmärkningsprodukter som ni kan sälja på galan. Här kan ni bland annat köpa namnlappar. Frågan om hur mycket av intäkterna som ska gå till förmånstagaren får ni också ställa er när ni ska anlita artister eller uppträdare. Fråga runt bland vänner och bekanta i ert kontaktnät om ni vill hålla budgeten så låg som möjligt. Om ni vill ha mer etablerade artister kan de behöva arvoderas.

Slutligen är det viktigt att information om galan sprids. Ett bra sätt att få gratis uppmärksamhet är att meddela lokaltidningar, lokala tv-kanaler och radiokanaler. Med mediespridning, en bra lokal och bra artister kommer er välgörenhetsgala att samla ihop mycket pengar till den välgörenhet ni väljer.

originmag